Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

Školení

Školení produktů Dassault Systèmes

Jsme certifikovaným vzdělávacím partnerem společnosti Dassault Systèmes pro školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a CATIA Composer. Nabízíme však nejen standardní školení požadované verze systému, ale také vzdělávání přesně na míru potřebám jednotlivých zákazníků.

Od roku 1995 jsme proškolili více než 2 000 uživatelů ve více než stovce významných společností zejména z oblastí leteckého a automobilového průmyslu. Budeme rádi, když se mezi ně zařadí i ta vaše.

Nejširší síť CATIA školicích center v České republice

Praha

Liberec

Nový Jičín

Proč do toho jít s námi?

  • S výrobcem softwaru jsme dlouhodobě v úzkém kontaktu, což se pozitivně odráží na kvalitě školení.
  • Naši školitelé ke každému účastníkovi školení přistupují individuálně. Důraz přitom klademe především na postupy práce pomocí úlohového přístupu.
  • Samozřejmostí je využívání služeb e-learningu pro samostatné studium nebo zopakování látek ze školených kurzů.

Především ale optimalizujeme vaše vzdělávací procesy a posuneme vaše zaměstnance v používání softwaru o několik úrovní výš.

 

Vzdělávací program společnosti

Jsme zařazeni do oficiálního vzdělávacího programu společnosti Dassault Systèmes, což vám přináší řadu výhod:

  • Školíme na vzdělávacích licencích společnosti Dassault Systèmes, v našich školicích učebnách.
  • Používáme oficiální dokumentaci a osnovy CATIA i ENOVIA kurzů přímo od společnosti Dassault Systèmes. Dokumentace je optimalizována pro potřeby co nejefektivnějšího vzdělávacího procesu.
  • Školicí materiály k oficiálním kurzům DS prodáváme v tištěné podobě včetně oficiálních 3D školicích dat.
  • Jako certifikovaný Education Partner máme licenci na překlad oficiálních školícíchmateriálů. Dokumentace CATIA i ENOVIA kurzů je tak přeložena do češtiny.

 

CENA ŠKOLENÍ

Cena školení je závislá na počtu školicích hodin a na způsobu využití licencí školeného systému. Zákazníkům, kteří nakoupí software CATIA i pracovní stanice prostřednictvím naší firmy, poskytujeme na školení CATIA výrazné slevy.

Pro zaslání ceníku jednotlivých školení nás prosím kontaktujte:  , tel: +420 737 200 541 .

Školicí prostory

Máme nejširší síť CATIA školicích center v České republice. Školíme v Praze, Liberci a Novém Jičíně. Všechna školicí centra jsou vybavena výkonnou výpočetní technikou, odpovídajícím počtem školicích licencí a příjemným zázemím. Kapacita učeben je 8 až 10 pracovních míst. Naše školicí střediska jsou velmi dobře dostupná z hlavních komunikací a učebny jsou klimatizované.

 

     

 

  • V učebnách je propojená počítačová síť, dataprojektor a poznámková tabule pro názornou prezentaci jednotlivých funkcí.
  • Účastníci školení mají o přestávkách k dispozici relaxační místnost včetně kuchyňky a malé občerstvení.
  • Na přání však umíme zajistit kvalitní výuku i u vás, a to za použití plně vybavených mobilních pracovních stanic.

Akreditace Ministerstva školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci vzdělávacímu programu společnosti DYTRON v rozsahu 80 vyučovacích hodin a pověřilo ji vydávat osvědčení o pracovní rekvalifikaci s celostátní platností:

Konstruování a tvorba technické dokumentace v CAD

Rozsahu 80 vyučovacích hodin odpovídá Základní kurz CATIA V5.

Díky akreditaci je cena školení osvobozena od DPH (dle § 57 odst. 1 písmene d) a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), část nákladů může také hradit Úřad práce v místě pracoviště zaměstnance (o příspěvek žádá zaměstnavatel).

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás