Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

Digitální transformace

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Digitální transformace mění způsob, jakým podniky úspěšně fungují, zejména v době COVID. Umožňuje firmám pokračovat v činnosti, když jsou zasaženy neočekávanými okolnostmi, a také dosáhnout vyšší produkce a efektivity ve výrobě.

Pokud se odhodláte k digitální transformaci, umožníte Vaší společnosti modernizovat systémy, splňovat nové požadavky zákazníků a využívat nových technologií, které jsou hybnou silou v procesu digitální transformace.

PROCES DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Digitální transformace je proces, jakým organizace mění využití technologií, zaměstnanců a postupů k zásadnímu zefektivnění výkonnosti podniku. Cílem digitalizace je procesně podpořit rozvoj a růst podniku, inovovat portfolio výrobků podle požadavků zákazníků, realizovat zakázky efektivněji,  zvýšit  ekonomický přínos a konkurenceschopnost. 

Zásadním hlediskem pro stanovení strategie digitalizace je zvýšení přidané hodnoty pro zákazníky  podniku. Jedná se o dlouhodobou a škálovatelnou IT strategii, která umožní postupně realizovat takové změny organizace, které zabezpečí největší přínos, zvýšení efektivity a podporu celopodnikové strategie.  

Digitalizací podniku rozumíme zavedení a využití digitální průmyslové platformy 3DEXPERIENCE od společnosti  Dassault Systèmes řídící digitální data a digitální procesy napříč celým procesem vývoje a realizace produktu.  

AUDIT DIGITÁLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Audit digitální připravenosti je ověřená analyticko-konzultativní metoda, která slouží k identifikaci činností a hlavních procesů podniku, organizační a zakázkové struktury, klíčové dokumentace, úzkých míst a omezení a návrhu optimálního nasazení digitalizace. Na základě zjištění stávajícího stavu (AS – IS) a porovnání se stavem budoucím (TO BE) dosažitelným při využití optimalizace stávajících informačních technologií a jejich vhodným doplněním, bude prokazováno zvýšení úrovně řízení  digitálních dat, informací a digitálních procesů, zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomický přínos. 

Cílem Auditu digitální připravenosti je poskytnutí podkladů pro manažerské posouzení a rozhodnutí o změnách procesů a metodik práce nutných pro proces digitalizace z hlediska dopadu na efektivitu fungování podniku a identifikace ekonomicky a růstově nejvýhodnějšího místa pro aplikaci digitalizace. 

Digitální kontinuita

Digitální kontinuitou rozumíme schopnost podniku řídit a udržovat digitální data a digitální procesy napříč celým životním cyklem výrobku. Cílem je zajištění on-line dostupnosti a kompletnosti těchto dat a procesů na potřebných místechv potřebném čase a kvalitě a schopnost dohledání jejich kompletní digitální historie. Snahou je eliminace informačních ostrovů, bariér a množství integračních datových můstků mezi odděleními a systémy, které kladou zvýšené nároky na údržbu a náklady. Zajištění digitální kontinuity je umožněno využitím digitální průmyslové platformy 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systèmes

Plánujete digitalizaci procesů ve Vaší firmě?

 

Kontaktujte nás, rádi to s Vámi probereme a pomůžeme Vám s nastavením firemní strategie v digitalizaci.

 

Máme léty ověřené zkušenosti s digitální transformací procesů u firem z automobilového, leteckého, strojírenského, elektrotechnického a energetického průmyslu.

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás