Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

Politika kvality

POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI DYTRON 

Kvalita řešení pro správu životního cyklu výrobku a souvisejících služeb dodávaných společností DYTRON s.r.o., stejně tak jako budování vztahů se zákazníky, založených na vysoké odbornosti a vzájemné důvěře, jsou základními předpoklady jejího obchodního úspěchu. Politika kvality, kterou vedení společnosti stanovuje a pravidelně přezkoumává, je jednou z klíčových součástí strategie společnosti. Povinností pracovníků společnosti je pracovat v souladu s touto Politikou kvality a pomáhat při zajišťování plnění jejích cílů.

 

Základní orientace společnosti

Cílem společnosti DYTRON je být vyhledávaným dodavatelem a obchodním partnerem v oblasti dodávky a implementace řešení pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a následné podpory zákazníků v preferovaných oblastech průmyslu. Získáváním a předáváním zkušeností, sledováním odborného prostředí, nových technologií a trendů v oblasti PLM řešení je společnost DYTRON s.r.o. schopna velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků. Dlouhodobá a systematická péče o kvalitu dodávaných řešení a poskytovaných služeb, stejně tak jako rozvoj a předávání zkušeností, je základní nástroj k uspokojování požadavků zákazníků.

 

Základní oblasti rozvoje systému kvality

 • Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků PLM řešením, službami a podporou, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky.
 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu dodávaných řešení a služeb ve společnosti.
 • Vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému kvality.
 • Vedení společnosti vytváří vhodné podmínky pro kvalitní práci věnováním pozornosti pracovnímu prostředí, udržováním pracovní pohody a neustálou komunikaci o úrovni kvality.
 • Pracovníci tvoří výkonný tým, který zaručuje kvalitu nejen implementovaného PLM řešení, ale i odborné a metodické podpory a dalších služeb. Společnost vyžaduje od svých pracovníků aktivitu, oddanost, podíl na budování dobrých mezilidských vztahů ve společnosti, osobní příspěvky k dalšímu rozvoji společnosti a zlepšování systému kvality včetně zájmu o zvyšování kvalifikace.
 • Systém hodnocení a odměňování je podmíněn vysokou kvalitou pracovního výkonu.
 • Celá organizace je řízena procesně. Činnosti, které mají vliv na kvalitu produktů, služeb a spokojenost zákazníků, jsou stanoveny závaznými postupy, které zabezpečují dosažení požadované kvality.
 • Zabezpečování kvality produktů a služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti.
 • Každý proces, který má vliv na kvalitu, je identifikován a začleněn do systému vzájemně souvisejících procesů tak, aby přispíval k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.
 • Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování a zvyšování kvality řešení a služeb a je nedílnou součástí firemní kultury
 • Efektivní rozhodování jsou založena na analýze údajů a informací.
 • Významnou spoluúčast na tvorbě řešení a služeb mají naši partneři, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás