Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

ENOVIA

Řízení firemních procesů a dat pomocí ENOVIA 3DEXPERIENCE

 

PLM systém ENOVIA založený na platformě 3DEXPERIENCE je komplexní podnikové řešení společnosti Dassault Systèmes pro efektivní řízení životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management – PLM).

Zahrnuje zejména správu technické a průvodní dokumentace o výrobku v průběhu celé zakázky včetně integrace do konstrukčních CAD nástrojů, kompletní správu kusovníkových struktur, změnové a schvalovací řízení a také umožňuje řídit a ověřovat informace o aktuálním stavu a průběhu projektu.

Zavedení PLM je strategický krok v rámci digitální transformace podniku směrem k zefektivnění činnosti a řízení podnikových procesů. Prokazatelnými přínosy je především centralizovaný přístup ke všem informacím o výrobku a projektu v reálném čase, plná kontrola nad změnovými a schvalovacími procesy a správa veškeré technické i průvodní dokumentace.

 

V JAKÝCH OBLASTECH PLM POMÁHÁ:

Správa, úplnost a aktuálnost technické dokumentace

Jedním z hlavních přínosů PLM řešení je právě usnadnění správy a úplnosti technické dokumentace napříč všemi fázemi životního cyklu výrobku. ENOVIA umožňuje plnou kontrolu a správu dat a jejich verzování s přímou integrací do běžně používaných CAD systémů (CATIA, SOLIDWORKS, Creo, NX, AutoCAD, Inventor aj.).

Správa kusovníkových struktur

V ENOVIA je možné definovat kusovníkové položky nejen mechanických dílů, které obvykle vznikají v CAD systému, ale i doplnit strukturu o položky elektronických komponentů, software apod. Standardní díly je možné organizovat a klasifikovat v knihovnách a opakovaně je používat v různých projektech. Připravený kusovník je pomocí integrace přenášen do výrobního informačního systému
(ERP).

Řízení změnových a inovačních procesů

Výrobní podniky často naráží na neefektivitu při procesu řízení změn, ať už se jedná o schvalování a řízení změn při vývoji výrobků či zadávání a kontrolu požadavků na změny výrobků ze strany zákazníka. V ENOVIA je změna řešena pomocí předdefinovaných procesů od návrhu na změnu, příkazu ke změně s vazbou na zpracování a uvolnění změny do výroby v ERP.

Sledování projektu v čase, rozpočtu a kvalitě

PLM řešení shromažďuje data v jednom softwarovém prostředí, což znamená mnohem jednodušší a rychlejší přístup k datům, a to nejen pro manažery, ale hlavně pro potřeby technických oddělení. V jednotném prostředí, do kterého mají uživatelé přístup, si umí rychle najít potřebné informace o projektu, produktu, popřípadě zodpovědnost a časy plnění jednotlivých úkolů.

Zjistěte, jak se ve 12 krocích pracuje s PLM systémem ENOVIA:

1.  V průběhu poptávkového řízení se v systému shromažďují veškerá data potřebná k vytvoření nabídky.

2.  Po získání nominace na projekt projektový vedoucí snadno založí nový projekt z již existující šablony dle standardní normy.

3.  Projektový vedoucí upraví rozsah a strukturu projektu včetně klíčových milníků, přiřadí potřebné zdroje a uvolní projekt k realizaci.

4.  Členové projektu jsou adresáty projektových úkolů a jsou informováni o termínech jejich plnění.

5.  Projektový vedoucí má plnou kontrolu nad plněním projektu v grafickém manažerském rozhraní z pohledu času, rozpočtu a kvality.

6.  Vývoj a konstrukce výrobku probíhá v CAD nástrojích, které jsou plně integrovány do PLM systému.

7.  Odpovědní pracovníci technického oddělení prochází, kontrolují a schvalují data a hodnotí stav vývoje a konstrukce.

8.  Konstruktéři definují plný konstrukční kusovník a úzce spolupracují s oddělením technologie přípravy výroby.

9.  Technologové kontrolují kusovníkové struktury a na přeneseném kusovníku do výrobního informačního systému plánují technologické postupy.

10. Sleduje a reportuje se také složení použitých materiálů jednotlivých komponentů výrobku, které vyžadují výrobci automobilů.

11. V případě požadavků na změnu změnový koordinátor řídí proces návrhu a příkazu ke změně.

12. V případě zákaznického auditu systém poskytuje veškerá potřebná data pro ověření dodržování procesní kvality.

Uvažujete o digitalizaci Vašich procesů ve firmě?

Kontaktujte nás a my Vám zpracujeme analýzu procesů!


Kontaktní osoba

Josef Svoboda

tel: +420 737 200 580, e-mail: josef.svoboda(at)dytron.cz

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás