sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

DELMIA

DELMIA 3DEXPERIENCE – Řešení pro digitální výrobu DELMIA

Představuje špičkové řešení pro digitální výrobu, které umožňuje definovat, plánovat, ověřovat, sledovat a řídit výrobní procesy a fyzická zařízení v unikátním virtuálním prostředí.

    

VÝROBA –„Programování a Simulace vašich NC strojů”

OBLASTI:

Frézování a vrtání: 2,5 až 5-ti osé
Soustružení: jedno a více vřetenové, jedno a více revolverové
Programování soustružnicko-frézovacích center
Aditivní výroba: Technologie spékání práškové vrstvy (Powder Bed Fusion)

ROBOTIKA –„Programování a Simulace vašich průmyslových robotů”

OBLASTI:

Manipulace s materiálem – umožňuje vytvářet, simulovat a ověřovat chování celého robotického pracoviště pro jakýkoli výrobní průmysl
Bodové svařování – umožňuje jednoduše a intuitivně provést analýzu svaru a také rovnovážně rozdělit bodové svary mezi více robotů.

Svařování obloukem – umožňuje rychlé vytvoření drah pro svařování obloukem z protínajících se ploch nebo křivek / hran geometrie dílu, a rychlé generování trajektorie švu svaru.

Povrchové aplikace – umožňující grafické znázornění nanášení materiálu (barvy). Modeluje parametry trysek a tlaku pro nanášení materiálu. Umožňuje snadné vytváření přesných trajektorií robota pomocí 3D ploch a vytváření více vrstev s požadovaným překrytím.

Tvorba virtuálních modelů výrobního zařízení – Snadná a rychlá tvorba kinematických mechanismů. Schopnost definovat inverzní kinematiku výrobním zařízením.

Simulace a ověřování chování mechanických zařízení – umožňuje snadno aplikovat trajektorie pohybu u složitých zařízení pro jejich přesnou simulaci.


Kontaktní osoba

Pavel Jankůj

tel: +420 737 200 538, e-mail: pavel.jankuj(at)dytron.czCo o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás