Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

Digitální řešení

Digitální technologie pomáhájí řešit různé obchodní a strategické výzvy průmyslových firem. Jaké jsou ty Vaše?

Pomůžeme Vám v těchto oblastech:

 

Produktová konfigurace

Potřebujete definovat produktové portfolio, které se může rychle rozšířit na nové trhy a rychle reagovat na měnící se preference a potřeby zákazníků při minimalizaci nákladů a maximalizaci zisků? 

Pomocí konfigurátoru efektivně spravujete a definujete všechny možné varianty produktu. Umožňuje konstruktérům, technikům a obchodníkům vytvářet konfigurace produktu k analýze nebo k ověření různých možností výrobku. Uživatelé mohou nadefinovat strukturu produktu a tu sdílet napříč více modely, čímž dochází k optimalizaci opětovného použití. Nakonfigurovaná struktura výrobku pak zajistí včasné a přesné dodání různých variant produktu na trh.

ENOVIA 3DEXPERIENCE jako nástroj pro konfiguraci produktů. Zjistit více.

Řízení projektu a zakázky

V dnešním silném konkurenčním prostředí se vývoj a výroba nových produktů stávají více složitějšími. Rostoucí nároky na  procesy mají velký dopad na schopnost dodávat projekty včas. Pouze 36 % projektů je realizováno v termínu, 45 % se zpožděním nebo překročením rozpočtu, 19 % selhalo. 

Projektoví manažeři tráví většinu času shromažďováním dat, která jsou rychle zastaralá, spíše než skutečným řízením zakázekZjistěte, jak zrušit zbytečné úkoly, které Vás zatěžují a věnujte více času na to, abyste zajistili, že zakázky budou dodány včas a v rámci  rozpočtu

ENOVIA 3DEXPERIENCE jako nástroj pro řízení projektů a zakázky. Zjistit více.

Změnové řízení v rámci zakázky

Změnové řízení je samostatný proces, který se neobejde bez podrobných informací a dokumentace navázané na samotný výrobek. Mnohdy je tento proces řešen pomocí excelovských tabulek, e-mailů a nekonečných schůzkách, který účastníkům řízení nenabízí snadný přístup a sdílení všech potřebných informací a zdrojových dat. Podpořte a zjednodušte změnové řízení pomocí PLM systému ENOVIA 3DEXPERIENCE.                 Zjistit více.

Vývoj a konstrukce produktu

Klíčovou roli při vývoji produktů v každém podniku hraje vývojové a konstrukční oddělení. A to z toho důvodu, že nízké náklady a efektivitu lze nejvíce ovlivnit v počátečních etapách vývoje produktu, v pokračujícím procesu pak čím dál méně. Naopak, čím později se v procesu realizace produktu dělají změny, tím dražší jsou. Proto je schopnost komunikace s ostatními odděleními při tvorbě návrhu produktu tak zásadní. A stejně tak je zásadní pro konstrukční tým mít k dispozici kvalitní CAD nástroj, a také umět z něj dostat maximum. 

Špičkové CAx nástroje CATIASIMULIA Vám pomohou při Vaší snaze o co nejefektivnější vývoj a konstrukci produktů.                 Zjistit více.

Simulační procesy

Analýzy a simulace se stávají velmi důležitou částí procesu vývoje nových produktů, jejichž využívání vede ke snižování nákladů  a hmotnosti. Reálné testování v prostředí 3D eliminuje problémy již na počátku předvýrobní fáze a umožňuje snížení nákladů díky optimalizaci struktur použitím nových a inovativních materiálů. Simulační procesy zajistí vývoj lepšího výrobku, který bude kvalitní, bezpečný a spolehlivý. Zjistěte, jak lépe optimalizovat vývoj Vašeho produktu pomocí CAE nástroje SIMULIA.

Tvarová a hmotnostní optimalizace

Konstruktéři se neustále snaží minimalizovat hmotnost dílu, maximalizovat tuhost, snižovat náklady na výrobu a optimalizovat využití použitých materiálů. Dnes je často velice nákladné  navrhovat tvarově pokročilé a optimalizované díly. Spolupráce napříč obory navíc může být obtížná díky různým systémům a nástrojům, které jsou pro návrh produktu použity. Výjimkami nejsou ani zpoždění v předávání dat nebo chyby v jejich překladu. S tradičními a samostatnými nástroji pro topologickou optimalizaci je vytváření „reálné“ geometrie, která je považována za hotový návrh a může být znovu použita v budoucích projektech, časově velice náročné a náchylné k chybám. Pro většinu konstruktérů je vytváření a porovnávání více konceptů, z nichž je možné vybírat nejvhodnější variantu, příliš časově náročné. Výsledkem pak mohou být nekonkurenceschopné  suboptimální produkty.

Nástroje topologické optimalizace na platformě 3DEXPERIENCE přináší nový intuitivní pracovní postup, který umožňuje nespecializovaným konstruktérům automaticky generovat koncepční části z funkční specifikace.    

Zjistit více.

Systémové inženýrství

Inovujte své produkty při zlepšování výkonu a bezpečnostiNejen automobilový průmysl je na vlně nového trendu systémového inženýrství. Výrobci soutěží o dodávky projektů, které svými nejnovějšími inovacemi upoutají pozornost svých zákazníků, koncových spotřebitelů a celé oblasti průmyslového podnikání. Vzhledem ktomu, že internet věcí stále roste a nabývá na významu, společnosti nyní vymýšlejí alternativní řešení, která využívají výhod inteligentních služeb, chytrých zařízení a poskytují lidem ty nejlepší zážitky. Klíčem kjejich úspěchu jsou inovativní a průkopnické technologie. 

Podpořte vývoj inteligentních produktů pomocí systémového inženýrství na platformě 3DEXPERIENCE.

Zjistit více.

Digitální výroba

Potřebujete zlepšit  a  nebo optimalizovat výrobní procesy, řešíte digitalizaci výrobních kusovníků a chtěli byste digitalizovat celý výrobní procesu anebo jejeho část? Řešení DELMIA Digital Manufacturing Vám s tím pomůže. Řešení poskytuje nástroje pro navrhování, programování a simulaci výrobních zařízení ve 3D vituálním prostoru. Je to tedy prostor, kde se setkává virtuální a reálný svět.

Zjistit více.

Plánování výroby

Plánování výroby

Jednou z klíčových výzev digitální výroby je přesné a pružné plánování výroby. Zejména pro výroby založené na poptávce jsou důležité tzv. APS systémy, které využívají pokročilé analytické a optimalizační funkce a tvoří vysoce sofistikovaný mechanismus pro plánování a rozhodování ve výrobě. 

Potřebujete zvýšit efektivitu výroby v oblasti plánování? APS systém DELMIA Ortems Vám s tím pomůže. Systém patří k unikátním APS řešením, které nabízí komplexní řešení pro plánování a detailní rozvrhování výroby, jehož cílem je splnit výzvy a specifické požadavky výrobního průmyslu. 

DELMIA Ortems umožňuje výrobcům ve všech odvětvích optimalizovat zákaznický servis, usnadnit výrobu na základě poptávky, urychlit uvedení produktu na trh a snížit provozní náklady.                                                                                                           Zjistit více.

DYTRON nabízí kompletní portfolio nejmodernějších softwarových řešení společnosti Dassault Systèmes pro digitální transformaci průmyslových podniků:

   • Platforma 3DEXPERIENCE pro sociální komunikaci, výměnu, získávání informací, vizualizaci
   • CATIA pro produktový design, multidisciplinární konstrukci a systémové inženýrství
   • SIMULIA pro virtuální simulaci a optimalizaci funkcí více fyzických produktů
   • ENOVIA pro plánování, řízení a monitorování inženýrských a obchodních procesů
   • DELMIA pro plánování a simulaci výroby, pro řízení výroby a optimalizaci
   • EXALEAD pro agregaci a analýzu velkého množství dat (BIG DATA) – pro obchodní analytiku
 

Díky těmto řešením můžete maximálně podpořit digitalizaci Vašeho podniku a zvýšit svoji efektivitu a schopnost uvádět nové inovativní produkty rychle na trh.

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás