Archives

I&C ENERGO

Zavedení systému podpory řízení a realizace projektů

Weldex AutoTechnik

Dostupnost výsledků simulací, jejich prezentace přímo v prostředí platformy a možnost okamžité implementace do virtuálního modelu zvyšuje kvalitu výrobku.

Chotěbořské strojírny

Rychlý přístup k aktuálním NC programům s jednoznačnou přiřaditelností.

AeroMobil

Dostupnost všech dat a informací na jednom místě ulehčuje spolupráci a podporuje proces certifikace.

Magna Exteriors (Bohemia)

Snížení neproduktivních časů při koordinaci zakázky, při vyhledávání dat apod.

Maxion Wheels

Zavedení bezvýkresové výroby pomocí nástrojů vyhledávání a 3D prohlížení ve výrobě.

CZECH AIRCRAFT GROUP

Zabezpečení informací v systému a autorizovaný přístup jednotlivých uživatelů - plná kontrola nakládání s daty výrobku.

Johnson Controls

Nahrazení několika IT systémů jedním centrálním, integrovaným PLM systémem.

BRANO Group

Zvýšení počtu realizovaných nabídkových řízení o 30%, tzn. větší počet získaných projektů o 11%.