Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

CATIA 3DEXPERIENCE – Základní školení

Toto školení se skládá ze dvou samostatných kurzů:


CATIA 3DEXPERIENCE Mechanical Design Fundamentals  je základní školení ovládání aplikace (Tvoření profilu, Part Design, Assembly design …).

Tento kurz představuje základy pro práci v systému CATIA 3DEXPERIENCE, díky kterým budou účastníci schopni tvořit pomocí feature-based funkcí a funkcionální tvorby designu. K této tvorbě si vyzkouší způsoby aplikace norem a ověření v modelech. Obsahem kurzu je také tvorba jednoduchých sestav, simulací a mechanizmů. Tvorba renderovaných obrázků a detailních výkresů z 3D dat.

Kompletní struktura tohoto kurzu:

 • Vyhledávání dokumentů a dat ve 3DEXPERIENCE databázi
 • Otvírání, prozkoumávání a ukládání 3DEXPERIENCEdat (metadat)
 • Tvoření mechanických dílů
 • Ověřování struktury jednotlivých dílů v rámci aplikaci jednoduchých pravidel
 • Vytvoření a animace mechanizmu v sestavě
 • Tvorba vyrenderovaných zobrazení návrhů
 • Vytvoření jednoduchého, ale detailního výkresu

Požadovaná znalost: žádná

 


Kurz CATIA 3DEXPERIENCE Mechanical Design Advanced je určen pro pokročilé uživatele aplikace CATIA 3DEXPERIENCE.

V tomto kurzu se již účastníci budou zaobírat komplexními modelovacími technikami. Naučí se, jakých způsobem tvoři správně strukturované modely a komplexní díly, jak definovat architekturu výrobku a použít ji k návrhu prostředí sestavy. Také se studenti naučí řídit strukturu složitějších sestav a jejich konfigurací, jak rychle a snadno tvořit normalizované díly a správně parametrizované modely pro své firmy. V neposlední řadě je pak probrána analýza dopadů jednotlivých konfigurací daného dílu v rámci sestavy.

Strukturu tohoto kurzu lze shrnout do osnovy v těchto bodech:

 • Navrhování komplexních dílů
 • Řízení struktury složitějších sestav
 • Navrhování v prostředí sestavy
 • Používání Assembly-level funkcí
 • Používání různých konfigurací sestav
 • Analýza dopadů různých modifikací v rámci modelu
 • Analýza a přezkoumání návrhů sestav

Požadovaná znalost:  kurz CATIA 3DEXPERIENCE Fundamentals

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás