Archives

CATIA V5 – Lineární pevnostní analýza a MKP

Kurs provádění základních pevnostních analýz v prostředí CATIA V5.

CATIA V5 – VWGRC a prostředí Škoda Auto

Speciální kurs systému CATIA V5, zaměřený na funkce z prostředí VWGRC pro dodavatele z oblasti automobilového průmyslu a zákazníky Škoda Auto a.s.

CATIA V5 – Tvorba forem a lisovacího nářadí

Po dokončení tohoto kurzu budete umět vytvořit formu za použití normalizovaných dílu renomovaných firem a výstupních dat z modulů MTD/CCV.

CATIA V5 – Příprava modelu pro tvorbu forem

Po dokončení tohoto kurzu budete umět vytvořit optimální dělící rovinu a rozdělit model na jádro, dutinu, vložky a posuvné vložky.

CATIA V5 – Modelování tenkostěnných dílů

Po dokončení tohoto kurzu budete umět navrhovat tenkostěnné lisované nebo vstřikované díly pomocí unikátní metody Functional Molded Parts.

CATIA V5 – Modelování plechových dílů

Po dokončení tohoto kurzu budete umět navrhovat plechové díly pomocí SMD Feature. Modelovat díly použitím předem definovaných firemních tabulek a optimalizovat návrh multi-body přístupem.

CATIA V5 – Kótování a tolerování modelů a sestav ve 3D

Po dokončení tohoto kurzu budete umět definovat poznámky, kóty, tolerance tvaru a polohy ve 3D modelu a sestavě.

Pokročilé kurzy obrábění

V6 Delmia Machining Courses představuje následující samostatně volitelné kurzy: DELMIA Extended Milling Machining Essentials, DELMIA Turning Machining Essentials,DELMIA Turning Machining Essentials, DELMIA NC Machine Simulation Essentials.

Základní kurzy obrábění

Naučíte se, jak používat různé společné funkce napříč všemi pracovními prostředími (workbanches) obrábění v DELMIA. Dále se naučíte základy tvorby a simulace dráhy nástroje a také jak vytvořit dráhy nástroje pro dvou, dva a půl a tříosé obráběcí operace.

Řízení projektů

Školení pro projektové manažery pracující v PLM systému ENOVIA, kteří se naučí používat hned několik specifických aplikací pro řízení projektů v čase.