Obchodní oddělení : sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

Prodejna výpočetní techniky : obchod(at)dytron.cz +420 555 506 868

30. výročí firmy

30 let spolupráce … 30 let zkušeností … 30 let podpory

Je to přesně 30 let, kdy byla založena naše firma DYTRON, která začínala prodejem výpočetní a kancelářské techniky v Novém Jičíně. V následujícím období začala firma realizovat své vize zaměřené nikoliv jen na prodej hardware, ale i na specializované softwarové nástroje pro podporu vývoje produktu, čímž byl zejména CAD systém CATIA. Tímto započala spolupráce a strategické partnerství s globální technologickou firmou Dassault Systèmes.

DYTRON je od svých začátků rodinnou firmou s velkým štěstím na výborný kolektiv lidí. Jsou to především její zaměstnanci v Novém Jičíně, Praze, Mladé Boleslavi a Liberci, kteří mají zásluhu na úspěchu a rozvoji firmy. Díky jejich znalostem, zkušenostem a nasazení se firmě podařilo rozšířit aktivity o komplexní podporu v oblasti digitální transformace výrobních podniků.

Dnes podporujeme řadu výrobních společností různých velikostí a jsme velmi rádi za dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s našimi zákazníky.

Tímto děkujeme našim kolegům a zákazníkům, že nám pomohli dosáhnout úžasných výsledků. Vážíme si společné spolupráce a těšíme se na její pokračování v dalších 30 letech.

 

Děkujeme všem!

30 years of cooperation… 30 years of experience… 30 years of support

It is exactly 30 years since our company DYTRON was founded, which had started with selling of computer and office equipment in Nový Jičín. In the following period, the company began to realize its visions focused not only on selling of hardware, but also on specialized software tools to support product development, which was mainly the CAD system CATIA. This marked the beginning of a collaboration and a strategic partnership with the global technology company Dassault Systèmes.

From its beginnings, DYTRON has been a family business with great luck of an excellent team of people. It is mainly its employees in Nový Jičín, Prague, Mladá Boleslav and Liberec, who have the merit of the company’s success and development. Thanks to their knowledge, experience and commitment, the company expanded its activities with full-scale support in the field of digital transformation of manufacturing companies.

Today, we support hundreds of manufacturing companies of various sizes and we are very happy for our long-term and successful cooperation with our customers.

We would like to thank our colleagues and customers for helping us achieve amazing results. We appreciate the joint cooperation and look forward to its continuation in the next 30 years.

 

Thank you all!

 

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

 

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

 

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

 

Více o řešení

Roman Kopecký

R&D Center Manager - Weldex AutoTechnik s.r.o

Platforma 3DEXPERIENCE nám pomáhá vyhovět zákaznickým požadavkům při vývoji světelné techniky v automobilovém průmyslu. Virtuální simulace jsme schopni realizovat dle potřeb přímo na vývojových datech.

Správa dokumentace a řízení vývojového procesu v platformě nám umožňuje zvládnout najednou více projektů i v menším počtu vývojářů a vedoucích projektů. K tomu napomáhá i řada vhodných maker pro CATIA na odstranění rutinních prací a perfektní technická podpora od společnosti DYTRON, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout.

 

 

 

 

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás